Door: Marc Janssen

Gamification is het toepassen van gamedenken en gametechnieken in niet-game omgevingen. Bij gamification gebruik je spelelementen om gebruikers te motiveren en hun ervaring te verrijken. Het principe van gamification is niet nieuw, we spelen al eeuwen spelletjes. 72% van de huishoudens speelt inmiddels videogames. Daarin ervaren we hoe effectief games zijn in het verleiden, vastgrijpen, motiveren en binden van hun spelers. Die technieken toepassen in de echte wereld is waar gamification over gaat. Bij gamification staat centraal dat je gedrag wilt stimuleren. Dit doe je door in te spelen op de intrinsieke motivatie. Dit is de motivatie die uit een persoon zelf komt. De achterliggende redenen die mensen hebben om bepaalde dingen te doen. Bijvoorbeeld leren, status of erkenning.
Bron: Marketingfacts

Kennisdeling binnen communities

We merken bij veel klanten dat de wens aanwezig is om “meer aan kennisdeling te doen”. De manier waarop is dan niet direct duidelijk of eenvoudig te beschrijven. Veel van onze communities zijn leden-/brancheorganisaties met een duidelijke kennispositie. Ze bedienen een specifieke doelgroep zoals een rechtsgebied, beroepsgroep of interessegebied. Er is veel kennis aanwezig bij het bestuur of de leden. Maar hoe kan je die kennis delen?

Een manier is om gamification in te zetten, waarbij je leden (of abonnees / gebruikers) inzet als kennisbron; zij zijn tenslotte de kennisdragers. Hierdoor zal je, uiteindelijk, niet alleen de kennis delen maar geef je meteen de kans om leden te betrekken binnen de community. Een belangrijk doel bij de inzet van een game is op een speelse manier kennis te delen en je community te activeren.

Hierbij zijn de volgende onderdelen van belang:

  • Toegankelijk: de game moet gemakkelijk in te passen zijn in dagelijkse bezigheden. De game moet leuk en luchtig zijn.
  • Motiveren: de game moet uitdagend en aansprekend zijn. De game moet een competitief karakter bevatten.
  • Beloning: spelers van de game worden beloond in de vorm van fictieve punten. Of de resultaten kunnen gekoppeld worden aan Permanente Educatie (PE) punten.

Hoe werkt een kennisgame?

De game is in de basis een vraag-en-antwoordspel. Spelers krijgen verschillende meerkeuzevragen, waarbij punten worden verdiend door het geven van juiste antwoorden. Door “experience” punten (XP) te verzamelen stijgen de spelers in ‘level’ en worden de vragen moeilijker.

Inhoud

De game bestaat uit tekstuele meerkeuzevragen. De vragen zijn gekoppeld aan onderwerpen die de organisatie zelf kan bepalen en natuurlijk afhankelijk zijn van het werkveld of interessegebied. Hierbij is ook de input van de leden nuttig zodat zij onderdeel zijn van de inhoud. Samen met gebruikers of leden kunnen de onderwerpen en zelfs vragen worden bedacht.

De speler kiest bij het starten van de game een onderwerp en krijgt telkens een set vragen. Na het beantwoorden van een vraag verschijnt een toelichting op het antwoord. De speler verdient punten met het goed beantwoorden van een vraag en extra punten bij het geven van een juist antwoord op alle vragen binnen de set. De gekozen vragen zijn afgestemd op het ervaringsniveau van de speler. Als de speler stijgt in level, zal hij of zij dus automatisch ook moeilijkere vragen krijgen. Na het beantwoorden van een vragenset krijgt de speler feedback op het resultaat. Dit is een overzicht van de beantwoorde vragen en de mogelijkheid om de toelichting nogmaals te lezen. Daarnaast zijn de verdiende punten zichtbaar.

Spelverloop

Zodra het spel is geopend wordt er een korte introductie gegeven over de game inclusief spelregels en uitleg. Vanuit dit introductiescherm is het spel eenvoudig te starten. Een lijst met onderwerpen wordt getoond waaruit de speler een onderwerp kan selecteren om deze game te spelen. Als het onderwerp gekozen is zal een set met vragen getoond worden waaruit de speler zijn antwoord kan selecteren per vraag. Na de beantwoording van de vraag wordt er feedback getoond. De samenvatting wordt getoond zodra alle vragen uit de set zijn gespeeld met de mogelijkheid om per vraag het antwoord in te zien en wat zijn score was. In een overzicht worden de punten getoond van de gespeelde set, daarnaast worden deze punten in een dashboard bijgehouden.

Punten, levels en badges

De speler wordt beloond tijdens het spelen van de game met “experience” punten, levels en badges. Spelers kunnen punten verdienen door vragen juist te beantwoorden en extra punten als hij of zij een vragenset volledig juist afrondt. Op basis van het aantal punten verdient de speler levels. Deze levels geven het ervaringsniveau van de speler weer en zijn bepalend voor de moeilijkheid van de vragen die worden gesteld in een set. Voor elk onderwerp zijn vragen in verschillende levels beschikbaar. Spelers krijgen punten die samenhangen met het level van de vraag. Naast punten en levels zijn binnen de game ook badges te verdienen. Dit zijn bepaalde mijlpalen die de speler behaalt bij het spelen van de game. Alle punten, badges en mijlpalen worden getoond in een scorebord / ranglijst (dashboard) van alle gebruiker. Hierdoor ontstaat een onderlinge competitie en wordt een actieve deelname bevorderd om meer punten te halen en zodoende in de ranglijst te stijgen.

En nu?

Hierboven is de concrete uitwerking geschetst van hoe wij een game hebben ingezet bij brancheorganisaties. Leden kunnen daarbij de input leveren voor vragen en antwoorden waardoor motivatie leidt tot interactie en activatie van de community. In onze andere blog over PE-registratie benoemen we drie voordelen van online PE-registratie. Een game kan eventueel ook ingezet worden voor Permanente Educatie, door punten toe te kennen aan behaalde resultaten.

De mogelijkheden zijn legio. Wij denken graag mee over de inzet van gamification binnen uw organisatie!

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Contact opnemen

Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief met updates, trends, projecten en tips.