Door: Marc Janssen

Met praktijkgerichte modules ondersteunt Privacy Control Center u bij alle aspecten van het werken met persoonsgegevens, de nieuwe AVG / GDPR en uw privacybeleid. In duidelijke rapportages en overzichten is de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in uw organisatie direct helder, zodat u gericht kan sturen op elk niveau.

Privacy Control Center is een product van Thirdwave Privacy Compliance Solutions.

Thirdwave Privacy Compliance Solutions is onderdeel van de Thirdwave Groep en is gespecialiseerd in het implementeren van AVG / GDPR in de praktijk. De software-ontwikkelingstak van de groep, Thirdwave Creative Web Solutions, is al twee decennia actief als leverancier voor het bouwen en beheren van omgevingen voor professionele kenniswerkers.

De werkomgevingen zijn gericht op het efficiënt ontsluiten van informatie rondom wetgeving, normering en branchespecifieke processen.

Met het implementeren van de ISO 27001 standaard (informatiebeveiliging) is ruime ervaring opgedaan met het op een structurele wijze administreren van processen. Toen de eerste vragen rondom AVG kwamen was het dan ook een kleine stap om een pakket voor het implementeren van deze regulering te ontwikkelen. Thirdwave Privacy Compliance Solutions zet Privacy Control Center zelf óók in bij de advisering van klanten, waardoor de software steeds aangevuld wordt met kennis uit de (eigen) praktijk.

Heeft u vragen over inhoudelijke ondersteuning bij de organisatie van uw activiteiten rondom de verwerking en bescherming van persoonsgegevens?

Reseller

Het Privacy Control Center wordt white label geleverd en kan dus volledig in uw huisstijl worden opgemaakt. Zo wordt de software uit uw naam geleverd en direct gekoppeld aan uw eigen dienstverlening. Het is mogelijk om zelf ontwikkelde DPIA’s en (verkorte) risicoanalyses in uw installatie te beschikbaar te maken, waardoor u uw branchespecifieke kennis in uw markt kan benutten.

Als partner en reseller krijgt u een aantrekkelijke inkoopkorting, die oploopt als u meer klanten aansluit. Ten aanzien van de service levels zijn specifieke afspraken mogelijk, waarin zowel technische als inhoudelijke ondersteuning op verschillende niveau’s vastgelegd kan worden.

Beleid en organisatie

De AVG stelt specifieke nieuwe eisen aan de wijze waarop bedrijven met persoonsgegevens omgaan: zo is iedere organisatie verplicht een beleid over het omgaan met privacygevoelige gegevens op te stellen. Als u structureel persoonsgegevens verwerkt is het verplicht om deze processen vast te leggen en mogelijk ook een risico analyse uit te voeren. Het Privacy Control Center begeleidt u en uw medewerkers bij dit proces.

Passende workflows

Privacy Control Center geeft uw medewerkers, de toezichthouder en het management krachtige gereedschappen voor de realisatie van uw beleid, administratie van uw verwerkingsactiviteiten en het uitvoeren van DPIA's, tot en met het uitbannen van risico's en het controleren van de maatregelen.

Beter beschermd

Met de nieuwe wet AVG wordt onze privacy beter beschermd. Dat is goed nieuws voor uzelf en ook voor uw organisatie. Door te kiezen voor een positieve omgang met persoonsgegevens biedt u uw klanten de kwaliteit die ze van u verwachten. Privacy Control Center helpt uw organisatie bij de (door)ontwikkeling, de inbedding en het onderhoud van een betrouwbaar privacy beleid.

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Contact opnemen

Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief met updates, trends, projecten en tips.