Privacy Statement

Dank u wel voor uw bezoek aan onze website (“Website”). Deze Website is ontwikkeld en wordt onderhouden door Thirdwave Creative Web Solutions (“Thirdwave”).

De privacy van onze bezoekers en klanten is voor ons een serieuze aangelegenheid. Zo ook uw privacy. Met dit Privacy Statement informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacy Statement.

Welke gegevens verzamelen wij?

Gegevens die u aan ons verstrekt
Wanneer u deze Website gebruikt of wanneer u contact met ons opneemt via één van de formulieren op deze Website, dan verstrekt u aan ons mogelijkerwijs gegevens die kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • uw naam;
 • uw adres, e-mailadres of telefoonnummer;
 • gegevens over uw organisatie, zoals de rechtsvorm en het aantal medewerkers.

Gegevens die automatisch verzameld worden
Wanneer u onze Website gebruikt, dan verzamelen wij informatie over de manier waarop u de Website gebruikt en over het apparaat waarmee u de Website bezoekt. Deze informatie is op zichzelf niet herleidbaar tot u. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende gegevens:

 • de datum en tijd dat u de Website heeft bezocht;
 • uw IP adres en het land of de locatie waar u zich bevindt;
 • informatie over de browser die u gebruikt;
 • de wijze waarop u de website gebruikt, zoals de volgorde van de pagina’s die u bezoekt.

Op welke manier gebruiken wij uw gegevens?

Thirdwave kan de verzamelde gegevens op de volgende manieren gebruiken:

 • om te reageren op verzoeken of commentaren die u heeft ingestuurd;
 • om de juiste werking van de Website en de functionaliteit van de Website te waarborgen;
 • om de Website te verbeteren, specifiek voor u, maar ook voor gebruikers van de Website in het algemeen;
 • om rapport of advies voor u samen te stellen;
 • om te verzamelen voor specifieke e-mail lijsten voor marketingdoeleinden;
 • ten behoeve van analyse en het herkennen van trends in het gebruik van de Website.

Op welke manier delen wij uw gegevens met derden?

De persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld, worden gedeeld in de volgende gevallen:

 • uitbaten van de Website: wij delen uw gegevens met derden, als en voor zover dat nodig is om de Website te kunnen aanbieden;
 • ​op verzoek: wij delen uw gegevens met derden op uw uitdrukkelijke verzoek;
 • bedrijfsovername: wanneer een derde partij alle of een substantieel deel van de activa van Thirdwave Creative Web Solutions overneemt, dan worden de persoonsgegevens en andere gegevens die wij verzameld hebben met betrekking tot het gebruik van de Website, mogelijkerwijze overgedragen aan die partij. In het geval van een faillissement of reorganisatie, worden de gegevensbestanden mogelijk aangemerkt als bezit en als zodanig verkocht of overgedragen aan derden;
 • wettelijke verplichting of bescherming van Thirdwave Creative Web Solutions en anderen: we houden het recht voor om uw persoonsgegeven te delen met derden als daartoe een wettelijke verplichting bestaat, of dit noodzakelijk is om: (1) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; (2) onze rechten of eigendommen, de Website of andere gebruikers te beschermen; (3) onderzoek uit te voeren of maatregelen te nemen om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, of potentiële bedreiging van de fysieke veilgheid van personen, te voorkomen of beëindigen.
 • leveranciers: wij zetten externe leveranciers in om namens ons bepaalde diensten uit te voeren, zoals de hosting van de Website, het versturen van (email) notificaties of berichten, het opslaan en het doorsturen van gegevens en het uitvoeren van statistische (web)analyse op gegevens. In het kader van deze dienstverlening delen we met deze leveranciers persoonsgegevens, voor zover dat nodig is voor deze leveranciers om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Deze externe leveranciers zijn contractueel gebonden aan specifieke afspraken, waarin is vastgelegd dat zij persoonsgegevens niet mogen gebruiken voor enig ander doel dan het aanbieden van de overeengekomen dienst. Bovendien mogen zij de persoonsgegevens onder geen beding delen met andere partijen;
 • overheidsinstanties: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met een overheidsinstantie, indien er op ons een wettelijke verplichting rust om dat te doen.
 • gebruiksgegevens: gegevens over het gebruik van de Website, die niet vallen onder persoonsgegevens, worden gebruikt voor analyse-doeleinden. De analyses over de geaggreerde statistieken kunnen gedeeld worden met andere partijen om een indruk te geven van het gebruik van de Website.

Minderjarigen

Deze Website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen die minimaal 18 jaar oud zijn en die volledig handelingsbekwaam zijn. Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van personen, waarvan we weten dat ze minderjarig zijn.

Cookies en aanverwante technieken

Wij gebruiken cookies om statistieken over het gebruik van deze Website te verzamelen. Bovendien gebruiken wij cookies om een advies of offerte rapport te kunnen opstellen indien u dat aanvraagt. Wanneer er op deze Website een mogelijkheid is om in te loggen, dan gebruiken wij een cookie om bij te kunnen houden dat u ingelogd bent.

Cookies zijn kleine bestanden, die door een website naar uw computer worden verzonden en door uw browser worden opgeslagen. In deze bestanden staan gegevens, waarmee uw bezoek aan de Website kan worden afgestemd op uw gebruik en/of voorkeuren.

Op deze Website worden de volgende cookies gebruikt:

Sessie-cookie “thirdwave” & “bolt_authtoken”: dit is een cookie die door de Website wordt gebruikt om een unieke identificatiecode op te slaan voor uw sessie. Deze cookie wordt verwijderd op het moment dat u uw browser sluit.
Ook hebben wij een cookie melding "COOKIE_CONSENT" die uw voorkeuren opslaan welke cookies wél en niet opgeslagen mogen worden.

Google Analytics “_ga”, “_gid” en “_gat_UA-24781560-1”: Google Analytics gebruikt cookies om het gebruik van websites te meten. Voor meer informatie over de wijze waarop Google Analytics dat doet, zie https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Derde partijen: small.chat

Indien gewenst kunt u uw browser instellen om cookies van onze Website, of cookies van alle websites, te weigeren. Wanneer uw browser de sessie-cookie weigert, dan werken onderdelen van de website echter mogelijk niet meer naar behoren, zoals bijvoorbeeld– indien beschikbaar – de mogelijkheid om in te loggen.

Waar worden uw gegevens gebruiken?

Thirdwave Creative Web Solutions is gevestigd in Nederland. De verwerking van uw persoonsgegevens is dan ook gebonden aan de hoge beschermingsmaatstaven van de Wet bescherming persoonsgegevens en – vanaf 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Alle kritische leveranciers van Thirdwave Creative Web Solutions, waaronder de hosting provider, zijn gevestigd in Europa. Voor het meten en de analyse van het gebruik van de Website worden diensten ingezet van Google (Google Analytics en Google Tag Manager); het gaat in dat geval om geanonimiseerde gegevens.

Verzoeken om inzage, aanpassing of verwijdering van uw gegevens

Indien u inzage wilt krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld, dan kunt u via het contactformulier of onze contactgegevens op deze Website een verzoek insturen. Gebruik in dat geval het opmerkingenveld in het contactformulier - of stuur een e-mail - om aan te geven dat het gaat om een inzageverzoek. Vul bovendien altijd uw volledige naam in, en het e-mailadres en telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken. Op gelijke wijze kunt u ook een verzoek insturen om uw gegevens bij te werken of te verwijderen.

Houd er rekening mee dat wij u om aanvullende gegevens zullen vragen, voordat wij aan uw inzageverzoek kunnen voldoen. Op die manier voorkomen wij dat kwaadwillenden uw persoonsgegevens zonder uw medeweten opvragen.

Thirdwave Creative Web Solutions hoeft niet aan uw verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Beveiliging persoonsgegevens

Thirdwave Creative Web Solutions gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele ingeschakelende leveranciers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens (zie ook onze ISO 27001 certificering). Echter, gezien de aard van het internet als wereldwijd openbaar communicatienetwerk, kunnen we nooit garanderen dat persoonsgegevens, hetzij tijdens de overdracht, hetzij opgeslagen op onze systemen of anderszins in onze macht, absoluut veilig zijn tegen ongeautoriseerde toegang door derden, zoals hackers.

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Thirdwave Creative Web Solutions is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy verklaringen op deze websites.

Wijziging privacy statement

Wij zullen dit Privacy Statement periodiek aanpassen aan eventuele wijziging van omstandigheden, gewijzigde regelgeving of veranderen in techniek of ons privacy-beleid. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Hoe kunt u ons bereiken

Als u vragen heeft over ons privacy-beleid, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.

Ingangsdatum van dit Privacy Statement: 30 oktober 2017

Meer informatie?

Neem contact met ons op.

Contact opnemen

Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief met updates, trends, projecten en tips.