Door: Robert-Jan de Vries

De arbeidsmarkt verandert, het tempo waarin deze veranderingen plaatsvinden neemt snel toe. Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin iemand in zijn werkende leven meerdere functies op de arbeidsmarkt vervult, moeten werkenden hun kennis en vaardigheden onderhouden en blijven ontwikkelen. Terecht wordt daarom door werkgevers en brancheorganisaties in toenemende mate aandacht besteed aan permanente educatie. Door verplichtingen en kansen online samen te brengen, krijgen werkgevers en toezichthouders krachtige tools voor het monitoren en stimuleren van kennis en kunde binnen de eigen gelederen. Er is veel te zeggen voor een systeem waarmee de doelen en successen van deelnemers aan een PE-programma online bijgehouden kunnen worden. We bespreken 3 voordelen.

Wat is online PE-registratie?

Permanente Educatie - veelal afgekort tot "PE" - omvat het idee dat werknemers of werkenden die tot een bepaalde beroepsgroep behoren, permanent de kennis op hun vakgebied bijhouden. Voor werknemers kan dit betekenen dat zij periodiek een training of opleiding volgen, of dat zij deelnemen aan een congres of seminar.
Binnen beroepsgroepen of brancheverenigingen is vaak sprake van een minimaal te behalen aantal "PE-punten" om de titel te mogen blijven voeren of een certificering te behouden. Deze PE-punten kunnen vaak behaald worden door het volgen van geaccrediteerde opleidingen, het publiceren van vakinhoudelijke artikelen of door het geven van onderwijs.

Denk hierbij aan advocaten, die ieder jaar een x aantal punten dienen te behalen om de titel van Advocaat te mogen blijven gebruiken. Een bekend voorbeeld hiervan is Bram Moszkowicz, die niet tijdig de behaalde punten behaalde en mede daardoor uit zijn ambt werd gezet.

Met een online systeem voor PE-registratie wordt de vastlegging van opleidingsdoelen en behaalde resultaten gefaciliteerd. Een dergelijk systeem is primair gericht op de deelnemer van een PE-programma of certificeringstraject. Hij of zij krijgt met het systeem een krachtige tool om de ambities en successen op het gebied van permanente educatie vast te leggen. Maar ook voor de organisatie die een dergelijk systeem beschikbaar stelt, biedt het kansen om opleidingsdoelen voor werknemers of deelnemers te verwezenlijken. Daarmee kan de werkgever zich positief onderscheiden van concurrenten: met een gedegen beleid op het gebied van opleidingen is een werkgever aantrekkelijk voor werkzoekenden.

Er zijn veel voordelen te benoemen van een online PE-registratie systeem, voor organisatie en deelnemer.

We noemen er hier drie:

  • Inzicht voor deelnemer
  • Vereenvoudiging van beoordeling
  • Motivatie

Inzicht voor deelnemer

Voor de deelnemer aan het PE-programma betekent het gebruik van een online PE-registratiesysteem, dat hij eenvoudig op één plaats zijn gevolgde opleidingen of PE-punten kan vastleggen, eventueel vergezeld van behaalde certificaten. Door de opleidingsdoelen voor de betreffende functie of certificering in het registratiesysteem vast te leggen, krijgt de deelnemer bovendien in één oogopslag inzicht in zijn vorderingen. Zo weet hij precies waar hij aan toe is en wat hem nog te doen staat.

Vereenvoudiging van beoordeling

Door het registratiesysteem te voorzien van een mogelijkheid om een uitdraai te maken van de resultaten, kan eenvoudig een uniform overzicht van de benodigde gegevens worden gemaakt. Dit overzicht kan vervolgens worden gebruikt tijdens voortgangsgesprekken of zelfs als onderbouwing van behaalde opleidingseisen. Voor de werkgever of de brancheorganisatie biedt deze uniformering een groot voordeel bij de beoordeling en verwerking van deze gegevens; de resultaten van verschillende werknemers kunnen immers eenvoudiger vergeleken worden. Bovendien heeft de HR-functionaris voor alle medewerkers hetzelfde rapport. Daarbij is ook denkbaar dat de relevante gegevens - met goedvinden van de deelnemer - geautomatiseerd verstrekt worden aan de betrokken organisatie.

Motivatie

Door het registratiesysteem te koppelen aan een database van beschikbare (geaccrediteerde) opleidingen, krijgt de omgeving ook een motiverende functie: de deelnemer kan immers niet alleen zijn resultaten vastleggen, maar ook op zoek gaan naar de opleidingen die relevant en passend zijn binnen de gestelde opleidingsdoelen of -eisen.

Naast het aanbieden van traditionele opleidingen en trainingen, kan ook worden gedacht aan andere methodieken voor kennisverdieping te bevorderen. Lees hier bijvoorbeeld over de mogelijkheden van gamification.

Doordat alle benodigde informatie overzichtelijk is samengebracht in één tool, wordt de deelnemer optimaal gestimuleerd om zijn opleidingsdoelen te halen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden rond PE-registratie binnen uw organisatie?
We praten u graag bij!

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Contact opnemen

Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief met updates, trends, projecten en tips.