Orde van Octrooigemachtigden

Branche vereniging website

De Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden is de beroepsorganisatie van alle Nederlandse octrooigemachtigden. De Orde zorgt ervoor dat zijn leden professioneel, klantgericht en integer zijn bij het adviseren en ondersteunen van uitvinders bij het verkrijgen van bescherming voor (technische) uitvindingen en bij het adviseren van hun cliënten over intellectuele eigendomsrechten van anderen. Zo bevordert de Orde innovatie in Nederland. Wij ontwikkelden de volledige online community inclusief achterliggende beheerprocessen waaronder ledenadministratie en e-facturatie. Hierbij zijn we begonnen met een nieuw fris design en is de website ontwikkeld op nieuwe standaarden.

1579598697_desktop-01
1579598697_desktop-02

Wat doen ze?

De orde

  • De Orde waarborgt het professionele niveau van de octrooigemachtigde en daarmee goede belangenbehartiging van cliënten, door middel van gedragsregels, een Raad van Toezicht en een goede opleiding en nascholing voor octrooigemachtigden.
  • De Orde spant zich in om de toegankelijkheid van het octrooisysteem te bevorderen.
  • De Orde adviseert de overheid over octrooiwetgeving en neemt deel aan nationale en internationale discussies over wetgeving en verordeningen over intellectueel eigendom en in het bijzonder octrooien.
  • De Orde publiceert een lijst van alle beëdigde octrooigemachtigden in Nederland en houdt die up-to-date.
  • De Orde communiceert over het beroep.
  • De Orde organiseert intervisie en deskundigheidsbevordering voor de leden en behartigt hun belangen.
1579600384_mobiel-01
1579600384_mobiel-02
1579600384_mobiel-04
1579600384_mobiel-03

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Contact opnemen

Deel deze case

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief met updates, trends, projecten en tips.