Firevaned / Eengoedhulpmiddel.nl

Kennisbank en community

Natuurlijk wilt u zich vooraf informeren over alle mogelijkheden. Wat is er allemaal op de markt? Waar moet u op letten om tot de beste keuze voor uw situatie te komen? Is er vergoeding mogelijk via zorgverzekeraar of gemeente? Hoe kan ik een hulpmiddel aanvragen? U vindt de antwoorden op deze website met algemene informatie over hulpmiddelen op het gebied van woningaanpassing, mobiliteit en communicatie. Een kwalitatief goed hulpmiddel verbetert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van gehandicapten, ouderen en mindervaliden. Ook bespaart het kosten in andere segmenten van de gezondheidszorg. Daarom: een goed hulpmiddel, een hele zorg minder!

De vereniging

Firevaned

Om mensen met een beperking in contact te brengen met leveranciers van hulpmiddelen heeft Firevaned het platform Eengoedhulpmiddel.nl (EGH). Dit platform geeft leden van Firevaned de mogelijkheid om zichzelf en haar producten te presenteren aan de juiste doelgroep. Tevens heeft het platform ook een adviserende rol naar de doelgroep toe en vanuit dat oogpunt is het wenselijk dat Eengoedhulpmiddel.nl een objectieve uitstraling heeft. Leden van Firevaned zijn enerzijds producenten/importeurs en anderzijds dealerbedrijven.

Het platform

Interactie en relevantie

Firevaned wil de huidige website EenGoedHulpmiddel.nl vernieuwen, omdat deze niet meer voldoet aan de moderne eisen en wensen. Firevaned heeft een beperkt budget om EenGoedHulpmiddel.nl opnieuw te ontwikkelen, hierdoor kan Firevaned deze website niet op de wijze ontwikkelen zoals zij dat eerder voor ogen hadden. Daarom kiest Firevaned voor een andere insteek van EenGoedHulpmiddel.nl. Om Firevaned als branche meer bekendheid te geven wordt voorgesteld om ‘Firevaned’ ook prominent te laten zien op deze website en de algemene website van Firevaned te integreren in deze website.

Branchevereniging

Belangenbehartiging

Firevaned is de branchevereniging voor revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen. Firevaned behartigt de belangen van de leden van Firevaned: belangen die betrekking hebben op de ontwikkeling, productie en distributie van revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen.

Kwaliteit

Relevantie en activatie

Firevaned leden leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking. Doel van Firevaned is het bevorderen van de continuïteit van die ondernemingen. Firevaned richt zich op de volgende productgroepen en diensten: Mobiliteit, woningaanpassingen, communicatie, inrichtingselementen gezondheidszorg, klantspecifieke aanpassingen.

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Contact opnemen

Deel deze case

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief met updates, trends, projecten en tips.