BVF Platform

Biologische veiligheid in alle facetten

De Vereniging BVF Platform beoogt de ontwikkeling van de biologische veiligheid in alle facetten van het vakgebied te bevorderen. De Vereniging wil dat bereiken door een trefpunt te zijn voor biologische veiligheidsfunctionarissen in Nederland. Centraal staat onderlinge ondersteuning bij het uitoefenen van taken in het kader van de wet- en regelgeving inzake het vervaardigen en toepassen van genetisch gemodificeerde organismen.

Ondersteuning

Leden en organisatie

De vereninging richt zich op ondersteuning van hen die in hun werk te maken hebben met vragen over veilig werken met (schadelijke) micro-organismen, zoals bedoeld in het Arbo-besluit. De Vereniging stimuleert uitwisseling van kennis, door het geven van informatie en het organiseren van studie-bijeenkomsten. Zij wil onderzoek gericht op de praktijk bevorderen en de belangen van leden behartigen bij overheden en andere instanties.

1580379393_bvf-desktop-01
1580379393_bvf-desktop-02
1580379393_bvf-desktop-03
Secties

Samenwerken en structuur

Binnen de website zijn een viertal hoofd secties te benoemen die binnen het BVF Platform specifiek van belang zijn (Opleiding, Wet- en Regelgeving, Desinfectie en Transport). Niet alleen qua content structuur en media inzet maar ook vanuit de organisatie. Deze secties bestaan namelijk uit “werkgroepen” van leden die vanuit deze sectie nieuws produceren of content up-to-date houden. Hiervoor wordt in eerste instantie gezorgd voor een specifieke weergave van de secties in de website en navigatie. Daarnaast kunnen leden van de secties inloggen in het CMS om de eigen content te beheren.

Ledenadministratie

Eenvoudig beheer

Om de administratieve taken voor het BVF Platform te vereenvoudigen en bovendien de kwaliteit van de dienstverlening naar leden te verbeteren, wordt de website voorzien van een besloten deel voor leden. Door de aanmelding van nieuwe leden, en administratie van gegevens van bestaande leden, via de website en het gekoppelde beheersysteem te laten verlopen, kan de verantwoordelijkheid voor de actualiteit van persoonsgegevens bij de leden zelf worden neergelegd. Door leden een gebruikersnaam en wachtwoord te verstrekken, kunnen zij inloggen op het besloten deel van de website. Daar hebben zij de mogelijkheid om hun eigen lidmaatschapsgegevens te wijzigen en diverse andere besloten functies te gebruiken.

1579698984_mob-01
1579698984_mob-02
1579698984_mob-03
1579698984_mob-04

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Contact opnemen

Deel deze case

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief met updates, trends, projecten en tips.