De juiste manier om samen een project te maken

Een design sprint is een methode voor het beantwoorden van fundamentele vragen. Door samen met gebruikers praktisch te werken aan het testen van ideeën door ze om te zetten naar ontwerpen en prototyping ontstaat diepere kennis over belang, mogelijkheden, voorwaarden en wensen.

Orienteren en duiden

Sprint methode

In de oriëntatie fase van een project is het nog lastig om concrete functies en modules te beschrijven. De mogelijkheden zijn divers, input van de doelgroep is erg relevant en de business case moet nog gemaakt worden. Om dit soort projecten in deze fase concreter te maken gebruiken wij een Design Sprint. In deze sprint wordt een gestandaardiseerde interactieve methode gevolgd die zorgt voor focus. Door begeleiding van onze creatieve professionals wordt “hands-on” samen met de klant en haar doelgroep een prototype gemaakt waarmee het project tastbaar wordt.

Prototype

Business case

Een prototype bestaat uit een klikbare online omgeving (html of wireframes) echter zonder complexe koppelingen of mogelijke integraties. Het gaat vooral om de “community features”, vormgeving en logica met interacties waardoor een duidelijk beeld van het nieuwe platform, website of module ontstaat. Het prototype kan gebruikt worden om andere stakeholders te informeren en enthousiasmeren. Vanuit het prototype kunnen gebruikersgroepen testen en bevindingen publiceren om de haalbaarheid van het platform vroegtijdig te toetsen. Tevens kan in een vroeg stadium de “business case” worden doorberekend.

De Design Sprint bestaat standaard uit de volgende stappen:

  • Voorbereiding
  • Design Sprint (evt op locatie)
  • Uitwerken procesbeschrijving en schetsen pagina’s / prototype
  • Ontwikkelen prototype
  • Bespreken prototype
Begrijpen

Begrijpen

De eerste fase bestaat uit begrijpen. We geven antwoord op de vraag "Hoe zouden we..." en vullen deze informatie aan met andere ervaringen. Ook beschrijven we de klantreis en bespreken we de uitgangspunten.

Schetsen

Schetsen

In de schetsfase worden de besloten doelen vanuit de begrijpen-fase omgezet in mogelijkheden en ideeën. Middels Crazy-8 principes bepalen deelnemers mogelijkheden die leiden tot schetsen en oplossingen.

Valideren

Valideren

De schetsen vormen al een duidelijk beeld van de meest gewenste oplossing. Vanuit input van alle deelnemers is begrip over de oplossingen en samen wordt gekeken naar de ultieme oplossing.

Prototype

Prototype

Als conclusie worden wireframes of een werkend prototype gemaakt van de uitgewerkte en gevalideerde schetsen. Hiermee is de oplossing tot leven gekomen en biedt deze voldoende houvast om verder concrete invulling te geven.

Meer informatie?

Wil je meer weten over Design Sprints?

Wij nemen graag contact met je op om je verder te helpen.
Laat hieronder je gegevens achter en wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Contact opnemen

Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief met updates, trends, projecten en tips.