Wissenraet van Spaendonck

Digitaal Klachten Portaal

Het klachtportaal van Klachtregeling.nl is hèt digitale systeem voor klachtmanagement. Alle stappen die doorlopen moeten worden voor afhandeling van een klacht in één portaal. Het totale werkproces is gedigitaliseerd en daarmee vereenvoudigd.

Totaal ontzorgt

Onafhankelijke klachtencommissie

Wilt u totaal ontzorgd worden? Klachtregeling.nl kan de inhoudelijke ondersteuning en procesvoering rondom klachten en geschillen volledig uit handen nemen, zodat u zich kunt richten op uw eigen werkzaamheden. Door de inhoudelijke ondersteuning uit te laten voeren door een externe partij, benadrukt u bovendien de onafhankelijke positie van de klachtencommissie.

De voordelen van efficient klacht management

Digitaal klachtportaal

Eén digitaal systeem voor klachtmanagement; de voordelen:

  • 25% tijdsbesparing, uw investering in klachtregeling.nl binnen één jaar terug verdiend.
  • Efficiency door volledig digitale documentenstroom.
  • Online inzage in eigen dossier: klachtencommissie, klager en beklaagde kunnen het verloop van de klachtbehandeling online volgen.
  • Uw eigen klachtportaal (website) in uw huisstijl.
  • Inzicht in statistieken biedt een goede basis voor jaarverslag en communicatie naar stakeholders.
Inhoudelijke ondersteuning

Ervaren specialisten

De inhoudelijke ondersteuning en procesvoering door het team van Klachtregeling.nl biedt u extra voordelen:

  • deskundige dienstverlening door ervaren specialisten.
  • extra waarborg voor onafhankelijkheid van de commissie.
  • continuïteit van ondersteuning, ook bij ziekte.
  • verslaglegging, procesbewaking, vastleggen en uitwerken van zittingen, jaarverslagen,
  • alle administratieve handelingen volledig uitbesteed.
grid-desktop-klachtregeling-01
grid-desktop-klachtregeling-02
grid-desktop-klachtregeling-03
grid-desktop-klachtregeling-04
1642521408_grid-mobiel-01
1642521408_grid-mobiel-05
1642521408_grid-mobiel-03
1642521409_grid-mobiel-06
1642521408_grid-mobiel-04
1642521409_grid-mobiel-07
1642521409_grid-mobiel-02

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Contact opnemen

Deel deze case

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief met updates, trends, projecten en tips.