Wissenraet van Spaendonck

Corporate website

Wissenraet Van Spaendonck (WVS) en Van Spaendonck BrancheAdvies (BA) zijn beiden onderdeel van Van Spaendonck Groep en vormen samen de divisie collectiviteiten. WVS en BA zijn werkzaam voor samenwerkingsverbanden.

WVS richt zich op de dagelijkse gang van zaken, de diensteverlening is gericht op het operationeel ontzorgen van samenwerkingsverbanden (oa verenigingen en stichtingen). Dwz het organiseren van de dagelijkse werkzaamheden. BA richt zich op de lange termijn, dwz het adviseren van branche- en beroepsverenigingen over de problemen of vragen binnen de vereniging.

Doelgroepen:

  • Branche- en beroepsverenigingen en koepels in Nederland.
  • Directeuren.
  • Bestuursleden (oa voorzitters).
  • Vooraanstaande leden van verenigingen.

Doel website:

  • Informeren over de dienstverlening van WVS en BA.
  • Delen van kennis op het gebied van samenwerken en branchemanagement/verenigingsmanagement. (met als doel het opbouwen van thought leadership; claimen van de autoriteitspositie).
Deze website maakt gebruik van cookies