Platform voor InformatieBeveiliging

Online community

Het PvIB verenigt alle betrokkenen en geïnteresseerden in het vakgebied Informatiebeveiliging.

Informatiebeveiliging is een multidisciplinair vakgebied en daarom zijn meerdere beroepsgroepen binnen het PvIB actief: informatiearchitecten, juristen, informatie- en securitymanagers, (informatie) beveiligingsfunctionarissen, ICT-auditors, privacy-deskundigen, e.a. In een andere dimensie verenigt het PvIB zowel aanbieders/leveranciers als gebruikers/beheerders van informatiebeveiliging(sproducten/-diensten). Het imago van het PvIB is die van een onafhankelijke, breed samengestelde vereniging.

Het PvIB wil voor haar leden en andere stakeholders een nieuwe online community realiseren, waar leden contact met elkaar kunnen leggen, kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen en vaktechnische informatie kunnen vinden. Naast kennisdeling moet de omgeving gebruikt kunnen worden als wervingsmiddel voor nieuwe leden, o.a. door het bieden van nieuws en relevantie informatie, en dient het als centraal punt voor documentatie en naslag. Bovendien moet de website ruimte bieden voor vraag- / en aanbod m.b.t. vacatures en stageplekken. Alles bij elkaar wordt de nieuwe website dé thuisbasis voor leden.

Bekijk online
Deze website maakt gebruik van cookies