Thirdwave Privacy Compliance Solutions

Privacy Control Center

Met praktijkgerichte modules ondersteunt Privacy Control Center u bij alle aspecten van het werken met en beschermen van persoonsgegevens. In duidelijke rapportages en overzichten is de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in uw organisatie direct helder, zodat u gericht kan sturen op elk niveau.

Privacy Control Center is ontwikkeld als blijvende oplossing voor het werken met persoonsgegevens door het structureel administreren en toetsen van uw verwerkingsactiviteiten. Hiermee verhoogt u de kwaliteit van uw processen en verlaagt u het risico op gevoelige fouten.

De AVG stelt specifieke nieuwe eisen aan de wijze waarop bedrijven met persoonsgegevens omgaan; zo is iedere organisatie verplicht een beleid over het omgaan met privacygevoelige gegevens op te stellen. Als u structureel persoonsgegevens verwerkt is het verplicht om deze processen vast te leggen en mogelijk ook een risicoanalyse uit te voeren. Het Privacy Control Center begeleidt u en uw medewerkers bij dit proces.

Privacy Control Center geeft uw medewerkers, de toezichthouder en het management krachtige gereedschappen voor de realisatie van uw beleid, administratie van uw verwerkingsactiviteiten en het uitvoeren van risicoanalyses en DPIA's, tot en met het uitbannen van risico's en het controleren van de maatregelen.

Met de nieuwe wet AVG wordt onze privacy beter beschermd. Dat is goed nieuws voor uzelf en ook voor uw organisatie. Door te kiezen voor een positieve omgang met persoonsgegevens biedt u uw klanten de kwaliteit die ze van u verwachten. Privacy Control Center helpt uw organisatie bij de (door)ontwikkeling, de inbedding en het onderhoud van een betrouwbaar privacybeleid.

Thirdwave Privacy Compliance Solutions is onderdeel van de Thirdwave Groep en is gespecialiseerd in het implementeren van AVG / GDPR in de praktijk. De software-ontwikkelaars binnen de groep, Thirdwave Creative Web Solutions, zijn al meer dan 20 jaar actief als leverancier voor het bouwen en beheren van omgevingen voor professionele kenniswerkers.

Bekijk online
Deze website maakt gebruik van cookies