Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten

NVJSA website

De Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (afgekort: NVJSA) heeft als hoofddoel het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van jonge strafrechtadvocaten. De NVJSA streeft dit doel o.a. na door het periodiek organiseren van evenementen waar jonge strafrechtadvocaten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen, zoals lezingen, cursussen, studiereizen en/of borrels. Ook bevordert de vereniging korting en voorrang op relevante cursussen en opleidingen voor leden. De NVJSA heeft onder meer contacten met de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, de Nederlandse Orde van Advocaten, OSR, Sdu en Kluwer. Met een aantal van deze partijen is de vereniging kortingen overeengekomen voor leden.

Voor NVJSA hebben wij de totale website ontwikkeld inclusief design, interactie en achterliggende beheerprocessen. Ook is een nieuw logo ontwikkeld dat aansluit bij de hedendaagse beeldcultuur. De website is ontwikkeld op Bolt CMS met daarbinnen een ledenadministratie en koppeling met e-facturatie.

Deze website maakt gebruik van cookies