NEN

NEN Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn.

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten en continu te verbeteren. De Veiligheidsladder geeft inzicht in de mate van bewust veilig werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder. Met de veiligheidsladder wordt de mate waarin een organisatie veilig werkt inzichtelijk en aantoonbaar.

Nadat het systeem aanvankelijk is ontwikkeld door ProRail, is het sinds 1 juli 2016 in beheer genomen door NEN. NEN is internationaal erkend als schemabeheerder en certificatieaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen (CI’s). NEN verzorgt het projectmanagement en het secretariaat van het College van Belanghebbenden (CvB) en de Commissie Deskundigen (CvD).

Thirdwave heeft de aanbesteding in 2016 gewonnen voor de ontwikkeling van het NEN Veiligheidsladder platform. Dit vanwege de transparantie, technische expertise, duidelijke visie & ISO 27001 certificering.

Hoe werkt de Veiligheidsladder?

  • De Veiligheidsladder bestaat uit 5 treden. Er zijn echter maar voor 4 treden stellingen (wanneer je trede 2 niet haalt, is het resultaat automatisch trede 1).
  • De Veiligheidsladder is opgebouwd uit 6 bedrijfsaspecten. Deze bedrijfsaspecten bestaan weer uit een aantal karakteristieken.
  • Ieder karakteristiek bevat per trede één of meerdere stellingen. De stelling wordt per trede zwaarder.
  • De stelling wordt beantwoord aan de hand van multiple choice.
  • Ieder antwoord resulteert in een bepaalde score. De antwoordmogelijkheden zijn bij iedere stelling gelijk, alleen is de score per stelling verschillend.
  • De punten worden uiteindelijk bij elkaar opgeteld en bepalen de trede voor het certificaat.
Bekijk online
Deze website maakt gebruik van cookies