Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Corporate website en intranet

Voor de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders hebben wij naast de publieke website een intranetomgeving ontwikkeld waar iedere gerechtsdeurwaarder besloten informatie, wet- en regelgeving, actualiteiten en andere voor hen relevante informatie kan vinden.

Middels diverse koppelingen met interne systemen wordt content hergebruikt op diverse platforms. De gebruikers kunnen naast informatie zoeken ook een eigen profielpagina beheren, vragen beantwoorden en procedures omtrent opleiding bekijken. Actueel wordt gewerkt aan een PE-registratie applicatie en een applicatie voor online toetsingsverslag. Het doel is om een portal te ontwikkelen waarop de door de KBvG geaccrediteerde opleidingsinstellingen kunnen inloggen. Op deze portal kan de opleidingsinstelling zelf cursussen en cursusdata maken en een cursuscode aanvragen. Als de cursus gegeven is dan kan de opleidingsinstelling middels de portal aangeven welke KBvG-leden hebben deelgenomen aan de cursus.

Het gestelde doel was om een nieuwe website te ontwikkelen waarbij aan de ene kant de communicatie met de buitenwereld verbeterd wordt. Hierbij gaat het om consumenten, bedrijven en studenten die informatie zoeken over deurwaarders. Aan de andere kant gaat het hoofdzakelijk om het verbeteren van “interne” communicatie naar de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders. De KBvG heeft als taak de “goede beroepsuitoefening” te bevorderen. Met die doelstelling voor ogen kan worden gesteld dat de huidige website van de KBvG niet toereikend was. Vandaar de behoefte aan een nieuwe website. Binnen deze nieuwe website zal voldoende ruimte moeten zijn om algemene informatie, vanuit diverse content bronnen, te tonen. Daarnaast zal veel aandacht liggen bij het “besloten deel” waar de deurwaarders, of andere geautoriseerde bezoekers, specifieke informatie, content en documentatie kunnen vinden. Alle informatie moet voor de bezoeker eenvoudig te vinden zijn, daarnaast moet de website (door beheerders van de KBvG) eenvoudig en flexibel te beheren zijn.

Bekijk online
Deze website maakt gebruik van cookies