FINAT

Community Website

FINAT, de internationale brancheorganisatie voor de (zelfklevende) etiketten industrie heeft ruim 500 leden. Het lidmaatschap is op bedrijfsniveau. Binnen de aangesloten bedrijven hebben één of meer medewerkers, die voornamelijk in Europa wonen en werken, contact met FINAT via de website of via persoonlijk contact. Daarmee zijn zij een belangrijke doelgroep waarvoor de website wordt ontwikkeld. De meeste contactpersonen hebben of een senior managementrol in de onderneming of zijn technisch specialist. De voertaal voor informatie-uitwisseling binnen FINAT is uitsluitend Engels, hoewel dit voor het grootste deel van de leden niet de moedertaal is.

Andere doelgroepen waarvoor de website wordt ontwikkeld zijn:

  • Mensen die bij potentiele lidbedrijven werken, maar nog geen lid zijn. Zij zijn actief in de sector en geïnteresseerd in de informatie die FINAT ontwikkelt.
  • Communicatiedoelgroepen waarmee de brancheorganisatie namens de sector wil communiceren, zoals overheden, regelgevende instanties en eindklanten van lidbedrijven zoals packaging designers of marketeers en purchasers bij merkfabrikanten.

De website dient een aantal verschillende doelen:

  • Het informeren en betrekken van werknemers van lidbedrijven bij de vereniging
  • Het ontwikkelen van een relatie met niet-leden, mensen die actief zijn in de sector, die potentieel lid (zouden kunnen) zijn (laten zien wat FINAT doet en voor hen kan betekenen)
  • Het door de twee voornoemde activiteiten ondersteunen van de ‘member journey’ en daarbij een rol te spelen in zowel ‘member growth’ als ‘member engagement.
  • Het informeren van stakeholders in en buiten de industrie
  • Het functioneren als communicatie/promotie-platform naar eindgebruikers van de lidbedrijven (packaging designers of marketeers en purchasers bij merkfabrikanten)
  • Het vindbaar maken van de lidbedrijven (via de gegevens in de openbare member directory)
  • Het faciliteren van de vergaderprocessen van working committees door als shared document omgeving te functioneren.

FINAT (onder begeleiding en beheer van Lejeune Association Management) heeft Thirdwave gevraagd deze online community inclusief alle achterliggende processen te realiseren.

Bekijk online
Deze website maakt gebruik van cookies