Bouwinvest

Wijs met uw woning

Het huidige ZAV beleid (Zelf aangebrachte Voorzieningen) heeft een restrictief karakter en is gebaseerd op de wensen van Bouwinvest ten aanzien van beheer en onderhoud van de portefeuille. Bouwinvest gaat over op een nieuwe aanpak. Enerzijds om deze te updaten aan de hedendaagse regelgeving, anderzijds om deze beter aan te laten sluiten bij de nieuwe uitgangspunten van Bouwinvest Residential Fund: ouderen, duurzaamheid en de klant centraal. Het nieuwe ZAV beleid gaat om fysieke aanpassingen en verbeteringen aan de woning waarbij de behoefte van de huurder centraal staat die het woongenot mogelijk maken of vergroten. Aanpassingen waardoor de huurder de woning eigen maakt/personaliseert. Het nieuwe ZAV beleid gaat in hoe dit gerealiseerd kan worden, waarbij Bouwinvest faciliteert en de huurder wegwijs maakt.

De nieuwe regels worden vertaald naar een online tool / applicatie. De applicatie kent verschillende ingangen gebaseerd op veel gestelde vragen. Bouwinvest heeft een gesprek gehad met Thirdwave waarin de mogelijkheden voor deze applicatie zijn besproken. Aangezien de opties divers zijn is gekozen voor een pragmatische aanpak waarbij eerst een prototype van de applicatie wordt gemaakt om deze in praktijk te testen. Deze tests gaan om logica van de interactie, opbouw van de applicatie en informatievoorziening volgens het nieuwe beleid. Zodra deze eerste versie van de online applicatie naar wens werkt kan deze in een volgende fase worden uitgebouwd.

De applicatie zal in eerste instantie in plaats van de verouderde tabel en nieuwe beleidsregels worden ingericht waarmee de huurder met vragen door de aanpassingswensen wordt geleid. Hieruit ontstaat een vraag & antwoord structuur waarmee de opties en mogelijkheden per aanpassing worden getoond.

Thirdwave was verantwoordelijk voor het gehele concept, (interaction) design en technische ontwikkeling.

Deze website maakt gebruik van cookies