Verenigingen en ledenorganisaties

Thirdwave heeft een jarenlange ervaring op het gebied van Internettoepassingen en websites voor verenigingen. Hierdoor zijn we in staat een product te ontwikkelen dat perfect aansluit bij de zware en diverse eisen en wensen van verschillende verenigingen. Immers is geen vereniging hetzelfde, ook al lijkt dat vaak zo. Elke vereniging heeft toch een bestuur, leden en bijeenkomsten?

Thirdwave weet als geen ander dat cultuur, structuur en strategie ook elementaire onderdelen van een vereniging zijn. Het verenigingsproduct van Thirdwave ondersteunt uw vereniging dan ook bij het aanbrengen van structuur in uw communicatie en helpt in de strategie bij het aantrekken van nieuwe leden door een aantrekkelijke, overzichtelijke verenigingswebsite te ontwikkelen.

De meeste verenigingen zijn ontstaan in een heel andere tijd en een andere samenleving. Sommige zijn al meer dan 100 jaar oud. In die tijd kenmerkte de vereni­ging zich door een aantal gelijkgestemden die elkaar goed kenden en onderling sterk waren verbonden.

Al die leden waren ook gelijk bereid om de handen uit de mouwen te steken voor hun vereniging. De uren die er in werden gestoken voelden niet als een verplichting, maar het was onderdeel van de lol en het plezier dat je destijds had. Daarbij was het vanzelfsprekend dat iedereen zijn stem liet horen tijdens de Algemene Ledenvergadering. De vereniging fungeerde als een democratie.

Nu komen de leden op een veel lossere manier bij de vereniging. Door invloeden als individualisering zijn de motieven ‘waarom’ mensen zich aanmelden bij een vereniging heel divers. De vereniging rust vaak op de schouders van enkele vrijwilligers. De democratie is dan ook ver te zoeken en eigenlijk aan het afbrokkelen met een opkomst van slechts een handjevol leden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Tegelijkertijd stellen de leden ook steeds hogere eisen aan de vereniging. Ze gedragen zich min of meer als klanten, waardoor de oorspronkelijke functie van de vereniging onder druk komt te staan.

Om de leden betrokken te houden bij de vereniging is het van belang dat ze kunnen communiceren op de manier zoals ze dat in het dagelijks leven of de werkomgeving gewend zijn.

Thirdwave heeft daarom een systeem ontwikkeld waarin o.a. de website, de ledenadministratie en facturatie kan worden bijgehouden. Naast deze gestandaardiseerde methode bieden wij maatwerk oplossingen voor iedere vereniging, ledenorganisatie of abonnementen structuur. Wij denken met u na over de wensen, eisen en (on)mogelijkheden die de website of applicatie biedt. Hierbij houden we informatiebeveiliging en gemak van procedures natuurlijk nauw in de gaten.

Kijk ook op http://website-vereniging.nl/ voor onze standaard oplossing of neem contact op om vrijblijvend van gedachten te wisselen.

Deze website maakt gebruik van cookies