Wissenraet van Spaendonck

Corporate website

Wissenraet Van Spaendonck (WVS) en Van Spaendonck BrancheAdvies (BA) zijn beiden onderdeel van Van Spaendonck Groep en vormen samen de divisie collectiviteiten. WVS en BA zijn werkzaam voor samenwerkingsverbanden.

Dienstverlening

Ontzorgen en beheren

WVS richt zich op de dagelijkse gang van zaken, de diensteverlening is gericht op het operationeel ontzorgen van samenwerkingsverbanden (oa verenigingen en stichtingen). Dwz het organiseren van de dagelijkse werkzaamheden. BA richt zich op de lange termijn, dwz het adviseren van branche- en beroepsverenigingen over de problemen of vragen binnen de vereniging.

Doelstellingen

Website

Informeren over de dienstverlening van WVS en BA.

Delen van kennis op het gebied van samenwerken en branchemanagement/verenigingsmanagement. (met als doel het opbouwen van thought leadership; claimen van de autoriteitspositie).

Doelgroepen

Focus

Doelgroepen:

  • Branche- en beroepsverenigingen en koepels in Nederland.
  • Directeuren.
  • Bestuursleden (oa voorzitters).
  • Vooraanstaande leden van verenigingen.

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Contact opnemen

Deel deze case

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief met updates, trends, projecten en tips.