Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen

Corporate website en community

“De NVvA wil vanuit een inspirerende vereniging arbeidsdeskundigen in het maatschappelijke speelveld positioneren. De vereniging heeft externe communicatie lijnen (lijnen met de ‘’buitenwacht’’) om te positioneren. De vereniging heeft ook interne communicatielijnen (lijnen met alle leden) om te inspireren.” (bron: communicatieprotocol NVvA) “Het AKC heeft als doel een kennisinfrastructuur op te bouwen en te onderhouden voor arbeidsdeskundigen. Het AKC zorgt er voor dat deze kennisinfrastructuur bijdraagt aan de verdere professionalisering van het beroep en het vak van de arbeidsdeskundige.” (bron: website AKC)

Communicatie

Interactie en contact

De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen en het Arbeidsdeskundigen Kenniscentrum (NVvA/AKC) heeft een nieuwe website laten ontwikkelen waarbij aan de ene kant de communicatie met de buitenwereld verbeterd wordt. Hierbij gaat het om cliënten, organisaties en collega’s die informatie zoeken over arbeidsdeskundigen. Aan de andere kant gaat het om het verbeteren van “interne” communicatie naar de beroepsgroep van arbeidsdeskundigen. De NVvA/AKC heeft als taak de “goede beroepsuitoefening” te bevorderen.

Besloten omgeving

PE-online

Binnen de nieuwe website wordt voldoende ruimte geboden om algemene informatie, vanuit diverse content bronnen, te tonen. Daarnaast ligt veel aandacht bij het “besloten deel” waar de arbeidsdeskundigen of andere geautoriseerde bezoekers, specifieke informatie, content en documentatie kunnen vinden, en waar mogelijk zelf kunnen beheren. Zo is er een PE-online dossier met externe koppeling beschikbaar. Naast een openbaar karakter bevat de omgeving een interactieve kennisbank waarin diverse bronnen, wet- en regelgeving, jurisprudentie en andere kennisdossiers worden ontsloten.

Partnerships

Diverse brancheorganisaties

Thirdwave is een partner die voor diverse brancheorganisaties en verenigingen het beheer van de vereniging verregaand heeft geautomatiseerd. Thirdwave is ook gespecialiseerd in het ontwikkelen van interactieve community websites en online applicaties. Diskad Publishing levert publicatie processen voor grote vakuitgeverijen, zoals Kluwer en Sdu, en heeft veel ervaring met het aanbieden van kennisdocumenten en Open Data. Tot slot heeft Diskad Concepts heeft ervaring met projecten met kennisbanken, het converteren van documenten

Toegankelijkheid

Kennisportaal

De dubbelfunctie van de website als leden- en kennisportaal vraagt een duidelijke visie op het aanbod voor de gebruiker. De toegankelijkheid van relevante functies staat voorop. Het toegankelijk maken van de website steunt op vier pijlers:

  • Een duidelijk overzicht van beschikbare materialen
  • Een integrale en geavanceerde zoekfunctie
  • Een goede bereikbaarheid van documenten zowel binnen als buiten de website
  • Alle informatie moet met 1 klik te benaderen zijn
grid-kenniscentrum
grid-homepage
grid-over-arbeidsdeskundigen
grid-advisie
grid-nieuws-detail
grid-mob-homepage
grid-mob-zoeken
grid-mob-over-akc
grid-mob-nieuws-detail

Meer weten?

Neem contact met ons op.

Contact opnemen

Deel deze case

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief met updates, trends, projecten en tips.